Vtorichnye energoresursy v metallurgii von Irshek Ibraev und Orazbike Ibraeva (2014, Taschenbuch)