Yaw Stability Control Based On Composite Nonlinear Feedback Controller von Sarah 'Atifah Binti Saruchi, Hairi Bin Zamzuri und Saiful Amri Bin Mazlan (2016, Taschenbuch)