Ventil'nyy effekt v elektrodnoy pechi von Mikhail Arlievskiy, Anatoliy Pedro und Roman Kurtenkov (Taschenbuch)