MOMENTAN AUSVERKAUFT

The Skyrme Model von Yurii P. Rybakov, Valerii I. Sanyuk und Vladimir G. Makhankov (2012, Taschenbuch)