Tharwat F. Tadros: Interfacial phenomena and Colloid Stability / Interfacial Phenomena and Colloid Stability von Tharwat F. Tadros (2015, Gebundene Ausgabe)