Sheltering Rain von Jojo Moyes (2008, Taschenbuch)