Setchataya TINi plastika defektov bryushnoy stenki cheloveka i zhivotnykh von Aleksandr Chernov, Stepan Radchenko und Vladimir Chernov (2013, Taschenbuch)