Sayarak Zayifla 5333 von Ayca Kaya (2013, Taschenbuch)