Poeci sceniczni w komediach Arystofanesa von Olga Smiechowicz (2014, Taschenbuch)

Brandneu: niedrigster preis

EUR 36,90

Kostenloser Versand
(inkl. MwSt.)
  • Lieferung bis spätestens Do, 28. Jun - Sa, 30. Jun aus Bergisch Gladbach, Deutschland
Autor: Olga Smiechowicz. Ka dy, kto stara si pozna histori teatru wie, jak wielk wag ma mo liwo wytyczenia linii wzajemnych wp ywów pomi dzy artystami. Wi kszo tych artystów by a dobrze znana spo eczno ci w której yli i tworzyli.
Verkauft von123buch-shop (79691)99,5% positive BewertungenVerkäufer kontaktieren
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer