O delovom jetikete i ne tol'ko von Elena Abrosimova und Vladislav Sobolev (2016, Taschenbuch)