Mord am Fujiyama von Shizuko Natsuki (2005, Taschenbuch)