Metodologiya poznaniya biosfery von Grigoriy Surenovich Sokhikyan und Stanislav Sergeevich Shatokhin (2015, Taschenbuch)