Masshtabnaya invariantnost' processov v prirode von Viktor Nosov, Pavel Shpakov und Gennadij Degtyarjov (2014, Taschenbuch)