Ford Scorpio V6 ab September 1987 / 4x4 ab 1986 (2016, Taschenbuch)