Expert WSS 3.0 and MOSS 2007 Programming von Shahram Khosravi (2008, Taschenbuch)