Dengeki Daisy 11 von Kyosuke Motomi (2012, Taschenbuch)