Cello Concerto/Silent Woods von Walton,V. Ashkenazy,Philharmonia Orchestra (2013)