• Kücük Prens - Antoine de Saint-Exupery - 9789750724435

  Autor:Saint-Exupery, Antoine de. Mehr vom Autor: Saint-Exupery, Antoine de. Bei späterer Übermittlung könnte Ihr Auftrag bereits in der Bearbeitung sein, sodass Änderungen nicht mehr möglich sind. Kücük Prens(Kartoniert).
  EUR 9,99
  Lieferung an Abholstation
  EUR 1,95 Versand
 • Org Metodu 1 ve 2 - Nedim Çalım

  1955 Tekirdağ doğumlu olan Nedim ÇALIM; 1983 yılında Merzifon Lisesi Müzik öğretmenliği görevinden istifa ederek 1985 yılına kadar orkestra müzisyenliği yaptı. 1985 yılında Tekirdağ da Çağdaş müzik merkezi ve yabancı dil kursları adıyla ilk özel müzik kurumunu açtı.1990 yılında Kursun adını MEB Özel NEDİM ÇALIM MÜZİK KURSLARI olarak değiştirdi.
  EUR 8,00
  Lieferung an Abholstation
  EUR 1,65 Versand
  oder Preisvorschlag
 • Ernst Jünger Kaempfer, Wolfgang:

  Von Kaempfer, Wolfgang Kaempfer, Wolfgang Ernst Jünger. Good copy, light signs of previous use, cover/dust jacket has some rubbing/wear (along the edges), edges/text pages show yellowing/darkening, interior in good condition 161029ae13 ISBN: 9783476102010.
  EUR 7,77
  Kostenloser Versand
 • Ara Güler PORTOFREI

  Mit seiner Leica bereiste er die ganze Welt, seine große Leidenschaft aber galt immer seiner Heimatstadt Istanbul. Wie kein anderer hat er seit den 1950er-Jahren das geschäftige Treiben in dieser vor Vitalität schier berstenden Großstadt festgehalten: Mit seinen Fotografien komponierte er die Symphonie einer Stadt aus Häusern, Brücken, Schiffen und Wolken.
  EUR 22,00
  Kostenloser Versand
  eBay-Garantie
 • Istanbul Mimarlik Rehberi Hendrik Bohle

  Autor: Hendrik Bohle. Hendrik Bohle. ki yüz esere yer verilerek haz rlanan stanbul Mimarl k Rehberi, sehrin Roma ve Bizans imparatorluklar dönemindeki tan kl g ndan baslay p, Osmanl mparatorlugu'ndaki sürecine, oradan da 16 milyon nüfusu oldugu tahmin edilen günümüzün mega sehrine kadar uzanan mimarl k tarihini gözler önüne seriyor.
  EUR 38,00
  Lieferung an Abholstation
  Kostenloser Versand
 • Ahmet Ali Bayhan / Ferdinand Arnodin'in Bogaz Geçis Tasarimlari 9783639673944

  Ahmet Ali Bayhan / Ferdinand Arnodin'in Bogaz Geçis Tasarimlari. Osmanl_ toplumunun veya Müslümanlar_n yasad_g_ hemen pek çok yerde etkinligini görünmeden pekistirme yoluna giden, bunu yaparken kendisini öne ç_karmaktan ziyade, halife olmas_ sebebiyle baz_ dini argümanlarla birlikte Osmanl_ armas_ gibi çok zengin simgesel imgeler kullanan II.
  EUR 21,90
  Lieferung an Abholstation
  Kostenloser Versand
 • Hendrik Bohle / Istanbul Mimarlik Rehberi9783869225753

  Istanbul Mimarlik Rehberi - Hendrik Bohle. Autor: Hendrik Bohle. Hendrik Bohle. ki yüz esere yer verilerek haz rlanan stanbul Mimarl k Rehberi, sehrin Roma ve Bizans imparatorluklar dönemindeki tan kl g ndan baslay p, Osmanl mparatorlugu'ndaki sürecine, oradan da 16 milyon nüfusu oldugu tahmin edilen günümüzün mega sehrine kadar uzanan mimarl k tarihini gözler önüne seriyor.
  EUR 38,00
  Lieferung an Abholstation
  Kostenloser Versand
 • Auf der Fiedel mein, Volkslieder osttürkische Schwarzmeerküste, Reinhard

  Veröffentlichungen des Museums für Völkerkunde, Berlin, neue Folge 14, Musikethnologische Abteilung, sehr gut erhalten.
  EUR 14,99
  Lieferung an Abholstation
  EUR 2,00 Versand
 • Zeki Demirkubuz Masumiyet filminin göstergebilimsel çözümlenmesi Abdurrahma ...

  Zeki Demirkubuz, 80'ler sonras Türk sinemas nda 'bag ms z sinemac ' ekolünün dikkate deger yönetmenlerindendir. Demirkubuz'un filmlerinde suç, vicdan, kötülük, irade-iradesizlik, nedensizlik, suçluluk, sadakat ve daha genel bir kategori olarak insan psikolojik hallerini filmlerine konu olarak seçtigi görülmektedir.
  EUR 64,90
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation
 • Fabrice Samyn

  Fabrice Samyn vereint in seiner Kunst Geschichte und Gegenwart. Der belgische Künstler versteht es, die Kunstgeschichte in seine Gemälde, Skulpturen und Installationen mit einem ganz eigenen Blick zu integrieren und.
  EUR 22,00
  Kostenloser Versand
  eBay-Garantie
 • Wir haben es uns anders vorgestellt. Türkische Frauen in der Bundesrepublik. Fra

  Türkische Frauen in der Bundesrepublik. Autor(en). Biografien & Erinnerungen / Sozialstruktur. Unser Preis. von Franger, Gaby Verlag / Jahr. Format / Einband. ca. 100 g.
  EUR 3,49
  Lieferung an Abholstation
  Kostenloser Versand
 • Piyanoda Desifre: Bilissel Süreçler, Ögretimine Yönelik Model Önerisi M. Ne ...

  Piyanoda Desifre: Bilissel Süreçler, Ögretimine Yönelik Model Önerisi von M. Nevra Küpana. Bir müzik yaz s n haz rl ks z olarak ilk görüste okuma ve çalma olarak tan mlanan desifre becerisi müzik egitiminin her boyutunda kazan lmas ve gelistirilmesi gereken temel bir beceridir.
  EUR 41,90
  Lieferung an Abholstation
  Kostenloser Versand
 • Caryl Churchill'in Oyunlar nda Kad n ve Siddet Ajda Bastan

  Garten, Haus & Wohnung. Bu eserde Churchill'in oyunlar ndaki kad n ve siddet olgusu incelenmeye çal s lm st r. Kinder- & Jugendliteratur. Erscheinungsjahr: 2017. Koch & Genießen. Kunst & Kultur. Autor: Ajda Bastan.
  EUR 49,90
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation
 • Istanbul Mimarlik Rehberi Bohle, Hendrik Dimog, Jan

  Istanbul, tüm dünyada iki kita üzerinde gelismis tek metropol. Asya ve Avrupa\ yi birlestiren Bogaz\ in iki yamacina yayilmis bu sehir, Islam gelenekleri, özgür bir sivil toplum ve Avrupai deger yarg.
  EUR 38,00
  Kostenloser Versand
  eBay-Garantie
 • The Unanswered Question. Iskele 2

  Iskele 2. Schneller, freundlicher & kompetenter Service. Breite: 161 mm. Hoehe: 22 mm. Laenge: 231 mm. Sprache: Deutsch|Türkisch. Erscheinungsdatum: 2014-02-28.
  EUR 19,80
  Kostenloser Versand
  eBay-Garantie
 • Überlebensfeier Hallioglu, Safinaz

  Schneller, freundlicher & kompetenter Service. Breite: 136 mm. Hoehe: 12 mm. Laenge: 203 mm. Sprache: Türkisch. Erscheinungsdatum: 2006-04-24.
  EUR 11,00
  Kostenloser Versand
  eBay-Garantie
 • Piyanoda Desifre: Bilissel Süreçler, Ögretimine Yönelik Model Önerisi M. Ne ...

  Bir müzik yaz s n haz rl ks z olarak ilk görüste okuma ve çalma olarak tan mlanan desifre becerisi müzik egitiminin her boyutunda kazan lmas ve gelistirilmesi gereken temel bir beceridir. Bu kitapta piyano egitiminde desifre becerisinin yeri ve önemi üzerinde durulmus ve bilissel süreçler aç s ndan desifre ele al nm st r. Piyanoda desifre, alg sal süreçler, bellek ve kinestetik süreçler aç s ndan ilgili literatür dogrultusunda okuyucuya sunulmustur.
  EUR 41,90
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation
 • Kimsin Sen? Ahmet, Polat:

  Kimsin Sen?. von Ahmet, Polat Ahmet, Polat Aufgenommen mit whBOOK. (inkl. EUR 44,40. Unser Preis. Good copy, light signs of previous use, cover/dust jacket has some rubbing/wear (along the edges), interior in good condition. ).
  EUR 44,40
  Kostenloser Versand
 • Istanbul Mimarlik Rehberi 3655

  Istanbul, Kunst; Architektur, Türkei, Architektur, Istanbul. Rechnung legen wir bei. iki yabanc "n n gözünden yans yor kitab n sayfalar na. Bu yolculukta, bir Alman mimar olan Hendrik Bohle ile yazar Jan Dimog'un gözüne, kalemine ve yorumlar na, baska ?.
  EUR 38,00
  Lieferung an Abholstation
  EUR 1,59 Versand
 • Istanbul Mimarlik Rehberi, Hendrik Bohle

  Hendrik Bohle. Architektur / Geschichte Regionen Istanbul. Istanbul, tüm dünyada iki kita üzerinde gelismis tek metropol. Asya ve Avrupa'yi birlestiren Bogaz'in iki yamacina yayilmis bu sehir, Islam gelenekleri, özgür bir sivil toplum ve Avrupai deger yargilariyla harmanlanmis, bir kesisim noktasidir.
  EUR 38,00
  Lieferung an Abholstation
  Kostenloser Versand
 • The Future Is Not What It Used To Be ~ Meredith Carruthers ~ 9783775739368

  In der Vergangenheit fungierten Manifeste als Absichtserklärungen, die den Austausch neuer Ideen inspirierten. Wie können wir das Manifest wiederbeleben und uns seine Stärke, relevante Ideen zu formulieren, zunutze machen, während wir die neuen Formen, die es annehmen könnte, zugleich erforschen Der illustrierte Band präsentiert mehr als 50 internationale Projekte von Designern verschiedener Disziplinen sowie Essays führender Theoretiker.
  EUR 24,80
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation
 • Gülsah Karakas - Türk Halk Müzigi ile Türk Sanat Müziginin Ortak Yönleri - NEU

  Anadolu kaynakl müzik gelenegi Halk Müzigi ve Sanat Müzigi olmak üzere günümüzde iki parçal durumdad r. Türk Sanat Müzigi makaml bir müzik türüdür. X. yüzy lda yasam s olan Farabi'den Timurlek'in öldügü 1405'e kadar geçen süre Türk Müziginin nazari yönleriyle aç kland g ve yaz ya aktar lmaya basland g olusum dönemini kapsamaktad r. Türk Sanat Müzigi ciddi anlamda üzerinde yasan lan topraklar n, milletlerin müziklerinden etkilenmistir.
  EUR 50,19
  Lieferung an Abholstation
  Kostenloser Versand
 • Limon Agaci Tolan, Sandy

  Schneller, freundlicher & kompetenter Service. Breite: 136 mm. Hoehe: 33 mm. Laenge: 209 mm. Sprache: Türkisch. Erscheinungsdatum: 2008-11-01. ELIF SAFAKin Tavsiyesiyle. Inhalt: Kartoniert / Broschiert.
  EUR 19,37
  Kostenloser Versand
  eBay-GarantieLieferung an Abholstation
 • Endüstrilesmenin Heykele Etkileri ve Yeni Anlat m Olanaklar F rat Engin

  Garten, Haus & Wohnung. Bu kitap, Heykel ve Çagdas Sanatla ilgilenen herkesin merakla okuyacag bir akademik çal sman n kitap haline getirilmesi sonucu ortaya ç km st r. Doga evreninden, kültür evrenine uzanan bir serüveni ele alan bu kitap, 21.
  EUR 39,90
  Lieferung an Abholstation
  EUR 1,20 Versand
 • M. Nevra Küpana / Piyanoda Desifre: Bilissel Süreçler, Ögretim ...9783330066434

  Piyanoda Desifre: Bilissel Süreçler, Ögretimine Yönelik Model Önerisi - M. Nevra Küpana. Bir müzik yaz s n haz rl ks z olarak ilk görüste okuma ve çalma olarak tan mlanan desifre becerisi müzik egitiminin her boyutunda kazan lmas ve gelistirilmesi gereken temel bir beceridir.
  EUR 41,90
  Lieferung an Abholstation
  Kostenloser Versand

Solch einen Artikel verkaufen?

Erreichen Sie mehr als 160 Millionen Käufer.

Ihre Meinung - wird in neuem Fenster oder einer neuen Registerkarte geöffnet