• Leed Sertifika Sistemleri, Türkiyede Uygulamalarinin Degerlendirilmesi Celik, ..

  Schneller, freundlicher & kompetenter Service. Breite: 150 mm.
  EUR 45,10
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
  Marke: Markenlos
 • Stratejik Atilim Modeli Risk Sermaye Organizasyonu Papatya, Gürcan

  Schneller, freundlicher & kompetenter Service. Breite: 150 mm. Hoehe: 10 mm.
  EUR 55,31
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
  Marke: Markenlos
 • OHSAS 18001 Kapsaminda Otel Mutfaklarinin Ergonomik Açidan Incelenmesi Çakir, ..

  Makinelerin insan ile birlestigi ueretim alanlar nda is kazalar n n artmas yla isçi sagl g ve is guevenligi olgusunu dikkate almak kaç n lmaz olmustur. Bu tuer is kazalar n ortadan kald rmak ya da en aza indirmek için duenya genelinde kabul goermues bir tak m sta.
  EUR 43,54
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
  Marke: Markenlos
 • IKY ve Egitimci Performansinin Degerlendirilmesi: Örnek Bir Uygulama An k, Ayt..

  IKY ve Egitimci Performansinin Degerlendirilmesi: Örnek Bir Uygulama An k, Ayten Gökmen, Aytaç. Performans degerlemenin incelendigi bu çal smada, performans degerlendirmenin insan kaynaklar planlamas na etkisi arast r lm s ve okullarda oegretmenlerin performanslar na iliskin oegrenci degerlendirmeleri incelenmistir.
  EUR 43,54
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
  Marke: Markenlos
 • Uygulamal Müsteri Memnuniyeti Ölçümü Degirmenci, Elif

  Bu kitapta, oencelikle muesteri ve muesteri memnuniyeti kavramlar tuem yoenleriyle ele al nm s, boeylelikle okuyucunun, muesteri stratejisinin oezuenue benimsemesi amaçlanm st r. Okurun, teorik olarak ele al nan kavramlar n gerçek duenyadaki kars l g n daha iyi anlaya.
  EUR 48,24
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation möglichMarke: Markenlos
 • Gölbasi, Sükran: Sosyal Devletten Tüccar Devlete

  Sosyal Devletten Tüccar Devlete. Küresel köy. Bu köyde, saglik hizmetlerine erisemedigi için her gün 50.000 insan ölüyor. Bu köyde bir teknik direktörün aylik kazanci 300.000 EUR iken, bir üniversite profesörünün aylik kazanci sadece 2.000 EUR ediyor.
  EUR 74,90
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Acar, Osman Kürsat: PTT'nin Dönüsüm Hikayesi

  PTT'nin Dönüsüm Hikayesi. Bu dönemde Türk kamu yönetiminde üretilen ve uygulanan kamu politikalari bu paradigma degisiminden etkilenmistir. Autor: Acar, Osman Kürsat. Taschenbuch vonOsman Kürsat Acar.
  EUR 79,90
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Ekizceleroglu, C: Hammadde Fiyatlarinin Dünya Ekonomisinin I

  Hammadde Fiyatlarinin Dünya Ekonomisinin Istikrari Üzerine Etkisi. Karsilikli olarak birbirini etkileyen ve besleyen süreçler olan küresel büyüme ve hammadde fiyatlarinin geçirdigi evrimsel asamalar analiz edilmistir.
  EUR 84,90
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Bir Havaliman nda Enerji Yönetim Sistemi Arkat, Ak n

  Enerjinin etkin kullan lmas, duesuek tueketim yollar n n arast r lmas, guenuemuezde sadece uelkelerin degil, bueyuek ve stratejik duesuenen sirketlerin de politikas haline gelmistir. sletmelerde, enerji tueketiminin artmas na neden olan çok say da ekipman ve sistem o.
  EUR 35,69
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation möglichMarke: Markenlos
 • Sosyal Medya Reklamlarinin Tüketici Davranisina Etkisi Zümrüt, Seçil

  Sosyal medya uygulamalar, 21. yuezy l n bas ndan itibaren h zla gelisirken sadece kars l kl iletisimi kolaylast rmada etkili olmam s pazarlama alan nda da sundugu imkânlar nedeniyle yogun olarak kullan lmaya baslam st r. Çogu firma, sosyal medya uygulamalar.
  EUR 48,24
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Marke: Markenlos
 • slâmi Finansman Yöntemleri ve Sukuk Günayd n, Avni

  Schneller, freundlicher & kompetenter Service. Breite: 150 mm. Hoehe: 12 mm.
  EUR 33,34
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation möglichMarke: Markenlos
 • Tekstil Sektöründe Dagitim Kanali Olustururken Karsilasilan Problemler Yilmaz,..

  Tekstil Sektöründe Dagitim Kanali Olustururken Karsilasilan Problemler Yilmaz, Nejla Öz, Murat. Schneller, freundlicher & kompetenter Service. Breite: 150 mm.
  EUR 55,31
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation möglichMarke: Markenlos
 • MKB nin Özellestirilmesinin Muhtemel Sonuçlar ve Kars last r lmas Karaoglan, S..

  Guenuemuezde, suerekli olarak degisen duenya yap s na ve kosullar na uyum saglamak için kurumlar, finansal piyasalar ve diger yap lar için yeni çoezuem yollar ve stratejiler gelistirilmektedir. Schneller, freundlicher & kompetenter Service.
  EUR 59,23
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation möglichMarke: Markenlos
 • Özdemir Kiratli, Ü: Tüketim Kültürü ve Küresellesme Baglamin

  Mekân ve zamanin tarihi, toplumsal yapi çözümlemelerinin karinesidir. Günümüzde mekânin geçirdigi degisim ve dönüsümler hegemon ideolojinin toplumsal yapi üzerindeki etkilesiminden beslenir ve kendi refleksini olusturur.
  EUR 74,90
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Kiraç, Fatih: Küresel Krizin Bulasma Etkisi

  Küresel Krizin Bulasma Etkisi. Autor: Kiraç, Fatih. Information zum Autor: Dr. Fatih KIRAÇ Ekonomi Phd derecesine sahip olup Finans-Bankacilik ve Sigortacilik alaninda akademik çalismalar yürütmektedir.
  EUR 69,90
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • José Alejandr Jiménez Jiménez - Eficiencia laboral, Empresas y Desarrollo - NEU

  Innerhalb 24 Stunden (excl. und So.). En la actual época de la globalización económica, tanto los países técnicamente desarrollados como los que no lo son, tienen cada vez más problemas para alcanzar no sólo crecimiento económico sino lograr un desarrollo armónico.
  EUR 85,89
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Sükran Gölbas - Sosyal Devletten Tüccar Devlete - Neo-liberalizmin Türkiye' NEU

  Innerhalb 24 Stunden (excl. und So.). Neo-liberalizmin Türkiye'de kurumsallasma serüveni. daha da çok yoksulluk üretmektedir. ste bu kitapta Türkiye'de nas l kurumsallast g incelenen bu düzenin yeni ad neo-liberalizmdir.
  EUR 76,59
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Nurettin Çek - Parçac klar ve Enerji Kaynaklar Kartoniert/Broschiert NEU

  Enerji, bir maddenin ya da bir sistemin kendi iradesi d s nda is yapabilme kabiliyetidir. Artan nüfus ve sanayilesme sebebiyle teknoloji h zla gelismektedir. Tüm bunlar insanoglunun enerjiye olan ihtiyac n artt rm s ve artt rmaktad r. Bu nedenle insanoglu daima yeni enerji kaynaklar kesfetme aray s ndad r. Geçmisten günümüze enerji ihtiyac fosil kaynaklarla kars nlanm s ve bu durum çevre kirliligi, küresel s nma vb.
  EUR 81,29
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Duruk, Cemal: BOYKOT /Sivil Toplum Kuruluslari

  Çalismanin teorik bölümlerinde, sivil toplum kuruluslari hakkinda genel bilgilere, sivil toplum kurulusunun ülkemizdeki gelisimine, tüketici pazarina, tüketici davranislarina ayrica sivil toplum örgütlerinin en çok hangi ülke mallarini boykot listesine aldigina deginilmistir.
  EUR 55,90
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Papatya, Gürcan: Isletmelerde Kaynak Tabanli Stratejik Yaklasim

  Isletmelerde Kaynak Tabanli Stratejik Yaklasim. Üç bölümlü hazirlanan çalismanin birinci bölümde, yeni rekabetçi alanlar ve isletmelerin karsi karsiya kaldigi durum, temel egilimler ve etkileri açisindan incelenmis; ikinci bölüm için gerekçe olusturulmustur.
  EUR 55,90
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Kaplanoglu, Melike: Tüketicilerin Markali Ürünlere Yönelik Degerlendirmeleri

  Tüketicilerin Markali Ürünlere Yönelik Degerlendirmeleri. Bu çalismada markali ürünleri satin alan tüketici davranislari ortaya koyulmustur. Çalismanin birinci bölümünde marka ve marka kavrami ile ilgili teorik açiklamalar yapilmis, bu dogrultuda markanin önemi, faydalari ve özellikleri belirtilmistir.
  EUR 49,90
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Uz, Ibrahim: Cari Açiklarin Sürdürülebilirligi

  Geçmis dönemde savunulan cari dengeye ulasma biçimleri yüksek hacimli sermaye hareketleri nedeniyle geçerliligini yitirmistir. Bu dönemden sonra modern bir yaklasim olan dönemlerarasi model popüler hale gelmistir.
  EUR 55,90
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Mercan, Nuray: Mobbing ve Saglik Çalisanlari

  Mobbing, örgütlerde duygusal siddet olarak anlasilmaya baslayan bir kavramdir. Örgütlerde mobbing gibi antisosyal davranislarin ciddiyeti yeterince fark edilememis ve bu problemle mücadele edilmemistir.
  EUR 64,90
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Canli, A: Savunma Tedarikinde Karar Sürecine Yönelik Metodol

  Bu maksatla rekabetin yogun oldugu günümüz kosullarinda tedarik sürecinde aktif rol oynayan aktörlerin belirsizlik ortaminda karar sürecini nasil yönetecekleri ve ne gibi stratejiler izlemeleri gerektigi konusundan yola çikarak bu kitap hazirlanmistir.
  EUR 64,90
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Wirtschaftswörterbuch 2. Deutsch - Türkisch - Osman Nazim Kiygi PORTOFREI

  Mit über 33000 Eintragungen umfaßt dieses Wörterbuch ein breites Spektrum an Begriffen aus allen Bereichen der Wirtschaft - aus Betriebswirtschaft, Bank und Börse, Industrie, Handel und Volkswirtschaft.
  EUR 29,00
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation möglich
 • Erkan Can Gürsoy - CRM Uygulamalar na Yap lacak Yat r mlar n Analizi ve Deg NEU

  Bu baglamda, müsteri iliskileri yönetimi (CRM) uygulamalar na yap lacak yat r mlar konusunda verilecek kararlar da firmalar n rekabetçi gücünü artt rmak anlam nda hayati önem arz etmektedir. Bu kitapta, CRM uygulamalar na yat r m yapacak firmalar n, yat r m kararlar n degerlendirmeye yönelik bir model gelistirilmistir.
  EUR 81,29
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
  Marke: Markenlos
 • Finansal Liberalizasyon ve Kriz Öncü Göstergelerinin Analizi Bulut, Ömer Ugur

  1980 sonras finansal liberalizasyon suerecinde,Tuerkiye ekonomisinde yasanan yap sal doenuesuemlere paralel olarak artan krizlere dikkat çekilmistir. Ekonometrik analizin de yap ld g bu çal smada,finansal liberalizasyon goestergeleri ve Kaminsky, Lizondo ve Reinh.
  EUR 67,07
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
  Marke: Markenlos
 • Kad n Emeginin Etkinlik Çözümlemesi: Türkiye Boyutu Aytekin, Bar s

  Sosyoekonomik yap y insa edici oezelliklere sahip olan kad n emegi oezel bir ueretim faktoerue olarak dikkat çekmektedir. Kad n emegi ueretim suerecinin bir parças olmas yan nda, sosyal alanda oenemli fonksiyona sahiptir.
  EUR 55,31
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
  Marke: Markenlos
 • Altin Bankaciliginin Âtil Altini Ekonomiye Kazandirmadaki Rolü Bakkaloglu, Ays..

  Alt n n ekonomideki yeri ve fiyat duyarl l g son y llarda daha hissedilir ve etkin bir hale gelmistir. Tuerkiye de, alt n bankac l g hizmetleri sayesinde bankalarda toplanarak, kay tl ekonomiye katk saglayan, ât l alt n n miktar ve fonksiyonlar n n incelenm.
  EUR 48,24
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
  Marke: Markenlos
 • Modern Müze sletmeciligi Tüzün, Ahmet Bülent

  Schneller, freundlicher & kompetenter Service. Breite: 150 mm.
  EUR 43,54
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
  Marke: Markenlos
 • Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Sport - Beschlüsse der K

  Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Sport - Beschlüsse der Kultusministerkonferenz. Bemerkungen: altersentsprechend sehr gutes Exemplar, angestoßen, wie neu Sport. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder.
  EUR 7,70
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Bankacilik Sektöründe Kurumsal Reklam: HSBC ve is Bankasi Uygulamalari Meral, ..

  Kurumsal kimlik kavram, pazar dinamikleri, tueketici degerleri, tutumlar ve teknolojideki degisimlere bagl olarak 25 y l ask n bir sueredir guendemdedir. 70 li y llardan itibaren bir yoenetim anlay s haline gelen kurumsal kimlik, guenuemuezde rekabet uestuenluegue s.
  EUR 67,07
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Levent Aydin - Enerji politikalarinin Türkiye ekonomisi üzerine etkileri - NEU

  Innerhalb 24 Stunden (excl. und So.). Wir werden dies ebenfalls tun. Wir werden alles tun, um Ihr Problem gemeinsam zu lösen. Türkiye çin Genel Denge Analizi. Autor: Aydin, Levent. TurEGEM, Johansen (1960) çok sektörlü model geleneginden türetilmis olan ORANI türü bir modeldir.
  EUR 71,89
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Wettbewerbsfähigkeit und Standortplanung - Analyse der türkischen Wettbewer NEU

  Dabei werden Kostenpunkte wie Transport und Arbeitskräfte sowie auch Faktoren wie Qualitätsstandard und Beschaffung von evtl. Innerhalb 24 Stunden (excl. und So.). Wir werden dies ebenfalls tun. Wir werden alles tun, um Ihr Problem gemeinsam zu lösen.
  EUR 35,90
  Lieferung an Abholstation möglich
  EUR 0,20 Versand
 • Nuray Mercan - Çok Kültürlü Ortamlarda Kültürel Zekâ Yetenegi Kartoniert/Br NEU

  Çok kültürlü ortamlarda çal sanlar n farkl kültürlerden gelen insanlarla iletisim kurmas, etkilesime geçmesi için kültürel zekâ olgusunun ögrenilmesi ve yeteneginin kazan lmas gerekmektedir. Kültürel fark ndal g n alg lanmas, anlas lmas, yorumlanmas yla gelistirilen kültürel zekâ çok kültürlü ortamlarda basar n n alt n anahtar d r. Kültürel zekâ, ayr ca kültürler aras duyarl l g da art ran ve gelistiren bir olgudur.
  EUR 67,19
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
  Marke: Markenlos
 • Deutsch-türkische Wirtschaftsbeziehungen - Eine Bestandsaufnahme Gebunden I NEU

  Innerhalb 24 Stunden (excl. und So.). Wir werden dies ebenfalls tun. Wir werden alles tun, um Ihr Problem gemeinsam zu lösen. Genre: Deutsch-türkische Beziehungen ,Wirtschaftsbeziehungen. Erscheinungsjahr: 2014.
  EUR 25,00
  Lieferung an Abholstation möglich
  EUR 0,70 Versand
 • Atlikan, F: Hazir Giyimde Kariyer Yönetiminin Örgütsel Bagli

  Çalisanlarin örgütsel bagliligini, kalitesini ve etkinligini arttirmaya yönelik firmalar sürekli çaba sarf etmektedir. Çalisanlarinin örgütsel bagliligini artirmak, firmalarin rekabetin yogun oldugu küresel ekonomi ortaminda avantaj saglamaktadir.
  EUR 64,90
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Burgul, Nazim Serkan: Toplam Kalite Yönetimine Hazirbulunusluk Düzeyi

  Toplam Kalite Yönetimine Hazirbulunusluk Düzeyi. Autor: Burgul, Nazim Serkan. Bir egitim kurumundaki toplam kalite yönetimi vizyonu; her düzeydeki isgörenlerin basarisizliklarini tespit etme, sorunlari tanimlama ve çözüm yollarini bulma sürecinde yapilanlari gözden geçirme derecesiyle anlasilabilir.
  EUR 51,90
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Destinasyonun Turistik Çekim Gücü Içerisinde Bölge Mutfaginin Önemi Akdemir, N..

  Destinasyonun Turistik Çekim Gücü Içerisinde Bölge Mutfaginin Önemi Akdemir, Nihan Selçuk, Gökalp Nuri. Schneller, freundlicher & kompetenter Service. Breite: 150 mm. Hoehe: 7 mm.
  EUR 43,54
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
  Marke: Markenlos
 • Mustafa Ipek - Liderlik ve Prososyal Davran slar Kartoniert/Broschiert NEU

  Örgütsel davran s alan ndaki son dönem arast rmalar genellikle biçimsel davran slara odaklanm st r. Rol ötesi davran slar biçimsel olmayan ancak, örgüte fayda saglayan davran slar olup, bireyin karakter ve kisiligi ile yak ndan ve dogrudan iliskilidir.
  EUR 49,49
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Aysun Birol - Kredi Risk Yönetimi ve Modelleme Kartoniert/Broschiert NEU

  Günümüzde krediler en yayg n araçlardan biri haline gelmis olup, hem ekonomi içerisinde hem de bireysel yasam içerisinde büyük rol oynamaktad r. Bu yayg n kullan m içerisinde süphesiz bankalar n kredi verirken esas ald klar durumlar söz konusudur.
  EUR 40,09
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Mehmet Yener - Fen Bilimleri Ögretmenlerinin TEOG Hakkindaki Tutumlarinin I NEU

  Bu çal sman n amac Sanl urfa ilinde görev yapan Fen Bilimleri ögretmenlerinin Temel Egitimden Ortaögretime Geçis (TEOG) s nav hakk ndaki tutumlar n tespit ederek bu tutumlar üzerinde cinsiyet, yas, ögretmenlik deneyimi ve egitim durumu degiskeninin bir etkisinin olup olmad g n incelemektir.
  EUR 40,09
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Rekabet Ortam nda Stratejik sbirlikleri: Elegance Optik Shops Örnegi Demir, Fa..

  Bu arast rma, Tuerkiye de perakende optik sektoeruendeki rekabet ortam nda, optisyenlik mueesseseleri aras nda stratejik isbirliklerinin gelistirilmesinin oenemini, geleneksel anlay sla yoenetilmekte olan optisyenlik mueesseseleri aç s ndan ortaya koymay amaçlama.
  EUR 45,10
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
  Marke: Markenlos
 • Ahmet Efe - Yönetisim Paradigmas na Süreç Yaklas m - Türkiye'de Kalk nma Aj NEU

  Innerhalb 24 Stunden (excl. und So.). Teorik ve kavramsal bilgiler ilgili standart ve çerçevelerle birlikte harmanlanmakta ve uygulamaya yans t lmaya çal s lmaktad r. Sadece multidisipliner bir akademik çal sma olarak degil ayn zamanda uygulama perspektifiyle yaz lm s olmas nedeniyle okuyuculara hem bilgi kazand r lmakta ve hem de rehberlik edilmektedir.
  EUR 67,19
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Ugur Var - Hisse Senedi Piyasalar Aras ndaki Yay lma liskilerinin Analizi K NEU

  Innerhalb 24 Stunden (excl. und So.). Wir werden dies ebenfalls tun. Wir werden alles tun, um Ihr Problem gemeinsam zu lösen. Autor: Var, Ugur. Erscheinungsjahr: 2016. Verlag: LAP LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING.
  EUR 71,89
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Mehmet Akif Koca - sletme Gruplar nda Çesitlenme ve Bilgi Alan Yönetimi: Tü NEU

  Sletme gruplar Türkiye gibi gelismekte olan ülkelerde bask n örgüt formu olarak görülmektedir. Bu çal smada isletme gruplar n n çesitlenerek büyüme sürecinde bilgi yönetimlerinin nas l degistigini aç klayan kavramsal bir model gelistirilmistir.
  EUR 71,89
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Gürkan Mocan - Perakendecilikte Veri Madenciligi Uygulamalar ve Sorunlar - NEU

  Veri madenciligi isletmeler için sahip olduklar veriyi tan ma (kitab n içerigi nedeniyle, bizim için müsteriyi tan ma) yeni ve degerli bilgileri kesfedebilme aç s ndan çok önemlidir. Müsteri davran slar n n ve ihtiyaçlar n n ortaya ç kar lmas, ayn zamanda müsterilere yeni ihtiyaçlar n ortaya ç kar lmas n da saglamaktad r. Perakende firmalar için veri madenciligi, genis veri setleri içerisinden anlaml ve ilginç yap lar n ortaya ç kar lmas na yönelik yap lan arast rma ve analizlerdir.
  EUR 58,79
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
 • Feyzullah Ç nar - Belirsizlik Durumlar nda Karar Verme ve Hava Trafik Yönet NEU

  Bu çal sman n amac, hava trafik kontrolörlerinin dogal çal sma ortamlar nda kuram olusturmay temel alma düsüncesiyle, belirsizlik durumlar nda karar verme olgusunu kontrolörlerin bagl bulunduklar çevre içinde arast rarak anlamaya yöneliktir.
  EUR 37,29
  Lieferung an Abholstation möglich
  Kostenloser Versand
  Marke: Markenlos
Solch einen Artikel verkaufen?

Solch einen Artikel verkaufen?

Erreichen Sie mehr als 160 Millionen Käufer.

Ihre Meinung - wird in neuem Fenster oder einer neuen Registerkarte geöffnet