Oh, wéi ass Panama esou schéin von Janosch (2012, Gebundene Ausgabe)