MARCO POLO Reiseführer USA Südwest, Las Vegas, Colorado, New Mexico, Arizona, von Karl Teuschl (2015, Taschenbuch)