Jennifer Hößler - Fatburner effektiv - Fitness und Forming optimal kombiniert (2014)