Im freien Fall von Joseph E. Stiglitz (2011, Taschenbuch)